Hust & Claire barnkläder har fin design och skapar hållbara barnkläder. Hust & Claire är ett certifierat företag enligt SA8000. 
SA8000 är en global certifiering där granskning av företagets sociala ansvar. Det handlar om att företaget ska respektera mänskliga rättigheter och att ledningen har implementerat system för att säkerställa detta. Det är allt från att inget barnarbete, tvångsarbete, dikriminering etc får ske. 
Det tillsammans med de underbara plaggen gör att vi blir väldigt stolta återförsäljare!